Forum|Yazılım|Bilgisayar|Programlama|Anti-Virüs download indir|Msn Messenger


  DOS İşletim sistemi konutları nedir nelerdie MS-DOS

  Paylaş
  avatar
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 182
  Nerden : Antalya
  Kayıt tarihi : 27/02/09

  DOS İşletim sistemi konutları nedir nelerdie MS-DOS

  Mesaj  Admin Bir Cuma Şub. 27, 2009 5:36 pm

  DOS Komutları

  1.İç (internal) Komutlar

  Bilgisayar açıldığında RAM belleğe yerleşen komutlardır. Bilgisayar kapatıldığında RAM bellekten silinir. Bilgisayar tekrar açıldığında RAM belleğe yükler.

  2.Dış (external) Komutlar

  Bu komutların çalışabilmesi için bilgisayarın diski veya disketinde dosyalarının mevcut olması gerekir.

  En Çok Kullanılan DOS Komutu : DIR

  İlk öğrenilen ve en çok kullanılan komut olan DIR istenilen sürücüdeki dizin veya altındaki dosyaların listelenmesini yada dosya aranmasını sağlar.

  DIR komutunun kullanım formu ve parametreleri şöyledir (Bu parametrelere ek olarak DubleSpace ile kullanılan parametreler dee mevcuttur.) :

  DIR [sürücü harfi:][\dizin adı][\dosya adı][/P][/W][/A[[:]atamalar]] [/O[[:]sıralama]] [/S][/B][/L][/C[H]]

  · /P Sayfa sayfa görüntüler. Ekranda dosya adı, dosya kapasitesi, dosyanın işlem gördüğü tarih ve saat gibi ilgili ayrıntıları görebiliriz. Listelenecek dosyalar bir ekrana sığmayacak kadar çoksa ekran dolduğunda; diğer dosyaların listesini görmek için bir tuşa basarız.

  · /W Yalnızca dizin ve dosya adlarını her satırda 5 isim olacak şekilde listeler.

  · /A Dosya atamalarına göre listeler. Atamalar :

  o D Dizinler (directory)

  o R Yalnızca okunabilir (read only) dosyalar

  o H Gizli (hidden) dosyalar

  o A Arşivlenmesi gereken dosyalar

  · /O Sıralama şekli :

  o N Adına göre (alfabetik).

  o S Dosya büyüklüğüne göre .

  o E Uzantısına (soyadına) göre (alfabetik.

  o D Tarih ve saate göre.

  o G Dizinler başta

  · /S Dosya veya dizin arama, alt dizinlerle birlikte listeleme.

  · /B Üst başlık olmadan yalnızca ad ve uzantıları listeleme

  · /L Küçük harflerle listele.

  Sürücü adı ve dizin belirtilmezse geçerli sürücü ve dizin adı olarak aktif (o an bulunulan) sürücü ve dizin kabul edilir.

  Örnekler:

  C:\>dir c:\windows\command\*.com

  C sürücüsünde windows dizini içindeki command adlı alt dizindeki ismi ne olursa olsun uzantısı com olan dosyaları bulur ve listeler. Bulamazsa ekrana File Not Found (dosya bulunmadı) mesajını verir.

  C:\>DIR KEYBTK.COM/S

  C sürücüsünde bütün dizinlerde ve alt dizinlerde bulunan keybtk.com dosyasının hangi dizinde olduğunu arar.

  C:\>DIR *.EXE/S/P

  C sürücüsünde bütün dizinlerde ve alt dizinlerde bulunan ismi ne olursa olsun uzantısı EXE olan dosyaları arar ve sayfa sayfa listeler.

  C:\>DIR A:

  C sürücüsünde iken A sürücüsüne takılı olan disketteki dosyaları görüntüler. Disket yok ise disketi okuyamadığını belirten mesajı ekrana yazar:

  Not Ready Error Reading Drive A

  Abort, Retry, Fail

  Abort : Başlangıç harfi A’yı seçerek işlemden vazgeçilir ve DOS komut satırına dönülür.

  Retry : Başlangıç harfi R ile cevap verecek olursak disketi takarız. Vermiş olduğumuz komutun işletilmesini sağlarız.

  Fail : F harfi ile cevap verirsek yine DOS komut satırına geri dönülür.

  Format Komutu

  Bir disketin yada diskin bilgisayarda kullanılabilir hale getirilmesi(biçimlendirilmesi) dir. Kullanılmış disketler veya diskler tekrar formatlanabilir. Ancak içerisinde mevcut olan bilgiler silinir. Bilgilerin yanlışlıkla silinmemesi için Format komutunu kullanırken dikkatli olunmalıdır. Kullanım formu :

  Format <sürücü adı:>/q/u/s/f:büyüklük

  Q : Hızlı formatlama yapar.

  U : Tam bir formatlama yapar ve silinmiş bilgileri kurtarmak için unformat komutunun çalışmasına izin vermez.

  S : Disketi “sistem disketi” olarak formatlar, iki gizli dosya olan IO.SYS, MSDOS.SYS dosyalarını ve COMMAND.COM dosyasını diskete veya diske kopyalar.

  F : Disketin büyüklüğünü belirler. Geçerli büyüklükler 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB dır.

  C:\>FORMAT A:/S

  A sürücüsünde bulunan disketi formatlar ve sistem dosyalarını yükler. Bu disketle bilgisayar açılabilir. Disketi bu şekilde formatlamaktan dolayı disketin belli bir bölümü kullanılmış olur.

  MD (Make Directory-Dizin Oluşturma) Komutu

  Birbiriyle ilgili dosyaları bir arada tutmak için dizin oluşturulur. Dizin adı en fazla 8 karakter olmalıdır. MD komutu yeni bir dizin oluşturmak için kullanılır. Örnekler :

  C:\>md fakulte

  C sürücüsünde fakulte adlı dizin oluşturulur.

  C:\>md fakulte\bolum

  C sürücüsünde fakulte dizini içerisinde bolum dizini oluşturur.

  C:\>md a:\hesap

  A sürücüsünde hesap dizinini oluşturur.

  CD (Change Directory-Dizin Değiştirme) Komutu

  Dizin içerisine girmek yada başka bir dizine geçmek için kullanılır.

  CD.. : Bir üst dizine geçer.

  CD\ : Ana dizine döner.

  Örnekler : C:\>CD FAKULTE

  C sürücüsünde bulunan fakulte adlı dizinin içerisine girer. DOS komut satırı

  C:\FAKULTE> şeklinde olur.

  C:\fakulte>cd bolum

  Fakulte adlı dizin içerisindeki bolum adlı dizine geçmiş oluruz. DOS komut satırı

  C:\fakulte\bolum> şeklinde olur.

  C:\FAKULTE\BOLUM>CD..

  CD..komutu ile bir üst dizine döner ve DOS komut satırı c:\fakulte> şeklinde olur.

  C:\FAKULTE>CD..

  cd.. komutu ile ana dizine döner ve DOS komut satırı c:\> şeklinde olur.

  C:\FAKULTE\BOLUM>CD\

  CD\ komutu ile ana dizine döner ve DOS komut satırı c:\> şeklinde olur.

  C:\FAKULTE\BOLUM>CD\COBOL

  CD\COBOL komutu ile c sürücüsünde bulunan cobol dizinine geçer ve DOS komut satırı C:\COBOL> şeklinde olur.

  RD (Dizin Silme) Komutu

  Bir dizin siler. Bu komutla dizinin silinebilmesi için silinecek dizinin içerisinde başka bir alt dizin ve dosyaların olmaması gerekir. Örnekler:

  C:\>RD TIP

  C sürücüsünde bulunan TIP adlı dizini siler.

  C:\>RD FAKULTE\BOLUM

  C sürücüsünde bulunan FAKULTE dizini içerisindeki BOLUM adlı dizini siler.

  COPY (Kopya) Komutu

  Bir yada birden fazla dosyayı bir yerden diğer bir yere kopyalar. Kopyalanan dosyanın aynısı (veya aynı adlı) kopyalanan dizinde veya sürücüde mevcut ise bize üzerine kopyalanıp kopyalanmayacağını sorar. Kullanım formu :

  Copy <sürücü1:><dizin1><dosya adı> <sürücü2:><dizin2>

  Örnekler:

  C:\>COPY *.* A:\

  C sürücüsünün ana dizininde bulunan bütün dosyaları A sürücüsündeki diskete kopyalar.

  C:\>COPY C:\COBOL\*.* A:\YEDEK

  C sürücüsündeki COBOL dizininde bulunan bütün dosyaları A sürücüsündeki YEDEK adlı dizine kopyalar.

  C:\DBASE>COPY *.EXE C:\DATA

  C sürücüsündeki DBASE dizininde bulunan uzantısı EXE olan dosyaları C sürücüsündeki DATA adlı dizine kopyalar.

  Diğer DOS Komutları
  ATTRIB
  Dosya atamalarını gösterir, değiştirir.

  BACKUP
  Disketlere dosyaları yedekler

  CHKDSK
  Sabit disk ve disketler hakkında bilgi verir, bozulmaları kontrol eder ve onarır

  CLS
  Ekranı siler, temizler.

  DATE
  Tarihi gösterir ve değiştirir.

  DEFRAG
  Disk üzerindeki dosya parçalanmalarını düzeltir, düzenler, diski hızlandırır.

  DEL
  Dosyaları silmek için kullanılır. Bu komutu kullanırken dikkatli olunmalıdır.

  DELTREE
  Dizinleri, dosyaları ve alt dizinleriyle siler.

  DISKCOPY
  Bir disketi başka bir diskete aynen kopyalar.

  DOSKEY
  DOS komut satırında yapılan işlemleri kolaylaştırır.

  DOSSHELL
  DOS komut satırında yapılabilecek işlemleri menülerden yapmayı sağlar.

  EDIT
  Yazı yazmaya ve düzeltmeye yarayan bir editördür.

  EMM386
  Expanded bellek desteği verir.

  FASTHELP
  MSDOS komutları hakkında özet bilgi verir.

  FDISK
  Sabit disk bölümleri oluşturmaya yarar.

  FIND
  Dosyalar içinde bir karakter dizisi arar, bulduğu satırları ekrana getirir.

  HELP
  DOS komutları hakkında bilgi veren yardım sistemi.

  INTERLNK
  Paralel veya seri portlardan iki bilgisayarı bağlamaya yarar. Bağlantı kurulan

  INTERSRV
  Bilgisayarlardan birinde INTERLNK diğerinde INTERSRV komutu çalıştırılır

  KEYB
  Klavyeyi bir dile göre düzenlemeye yarar.

  LABEL
  Diske etiket adı verir veya değiştirir.

  LH
  Üst belleğe bir program yükler.

  LOADHIGH
  Üst belleğe bir program yükler.

  MEM
  Bellek ile ilgili rapor verir.

  MORE
  Ekrana gelenleri sayfa sayfa görüntüler.

  MOVE
  Dosyaları bir yerden başka bir yere taşır, dizin adlarını değiştirir.

  MSAV
  Virüs taraması yapar.

  MSBACKUP
  Yedek almak ve geri yüklemek için kullanılır.

  MSD
  Bilgisayar hakkında teknik bilgi verir.

  PATH
  Çalıştırılabilir dosyalar için arama yolu tanımlar, tanımlı olanları gösterir.

  PROMPT
  DOS komut satırı prompt’unu değiştirir. PROMPT $P$G

  QBASIC
  Quick BASIC dilinde program yazmak için kullanılır.

  REN
  Dosyaların adını değiştirir.

  RESTORE
  BACKUP ile disketlere alınmış olan yedekleri geri yükler.

  SET
  DOS çevre değişkenlerini gösterir, oluşturur, değiştirir veya siler.

  SETVER
  Değişik MS-DOS versiyonlarındaki programları çalıştırabilmek için kullanılır

  SYS
  DOS sistem dosyalarını bir diskete veya sabit diske yükler.

  TIME
  Saati gösterir ve değiştirir.

  TREE
  Dizinleri grafiksel olarak listeler.

  TYPE
  Bir text dosyasının içeriğini görüntüler.

  UNDELETE
  DEL ile silinmiş dosyaları geri getirir.Silinme işleminden hemen sonra kullan

  UNFORMAT
  Formatlanmış bir diski geri döndürür.Formatlamadan hemen sonra kullan.

  VER
  Çalışmakta olan MS-DOS’un versiyonunu verir.

  VOL
  Diskin etiketini ve seri numarasını verir.

  VSAFE
  TSR olarak bellekte kalır ve virüsleri tespit eder.

  XCOPY
  Dosyaları ve dizinleri istendiğinde alt dizinleriyle birlikte kopyalar.

   Forum Saati Paz Ara. 17, 2017 11:16 pm